NOTĂ DE INFORMARE GENERALĂ PRIVIND PRELUCRAREA DATELOR CU CARACTER PERSONAL

În acest document vă explicăm modul în care Proprietarul Site-ului eroticmassagevelvet.com prelucrează datele dumneavoastră cu caracter personal și în care asigură protecția acestora, conform legislației aplicabile în materia, inclusiv Regulamentul (UE) 2016/679 privind protecția persoanelor fizice în ceea ce privește prelucrarea datelor cu caracter personal și privind libera circulație a acestor date și de abrogare a Directivei 95/46 / CE (GDPR).

Acest document este relevant pentru dumneavoastră indiferent de poziția în care vă aflați: client, partener – persoană fizică, solicitant al unei oferte sau persoană care ne contactează în alte scopuri (eg, în legătură cu cereri sau reclamații), simplu vizitator al site-ului nostru, etc.

Această notă tratează, în ordinea de mai jos, următoarele aspecte::

(a) categoriile de date cu caracter personal pe care le prelucrăm;

(b) scopurile pentru care prelucrăm acele date cu caracter personal;

(c) temeiurile care justifică prelucrările noastre;

(d) persoanele către care divulgăm datele;

(e) perioada pentru care stocăm datele;

(g) drepturile dumneavoastră și informații cu privire la exercitarea acestora;

1. CATEGORII DE DATE. SCOP. TEMEI

Putem prelucra date cu caracter personal referitoare la dumneavoastră pentru:

– Furnizarea serviciilor noastre. Vom utiliza datele dumneavoastra pentru a prelua cererea dumneavoastra de programare, de informare în legatura cu serviciile disponibile, pentru a va comunica sau confirma inregistrarea programarii, pentru a va comunica anularea din orice cauza a programarii efectuate. În acest caz, vom întemeia prelucrările pe necesitatea încheierii și/ sau executării contractului cu dumneavoastră. Datele prelucrarete sunt nume, prenume, adresa de mail, nr.telefon

– Soluționarea cererilor dumneavoastră. Vom utiliza datele dumneavoastră pentru a răspunde eventualelor solicitări, cerințe, reclamații, sau oricăror altor întrebări pe care ni le transmiteți în cadrul relației cu dumneavoastră. În acest caz, temeiul prelucrărilor va fi executarea contractului cu dumneavoastră sau, după caz, consimțământul dumneavoastră.

Vom folosi în principal numele, prenumele dumneavoastră, datele dumneavoastră de contact (adresă de email, număr de telefon) și informații cuprinse în cererea pe care ne-o transmiteți.

– Comunicare în scop de marketing. Pentru a vă trimite comunicări și oferte cu privire la produsele, serviciile și promoțiile noastre (din inițiativa noastră), este necesar să prelucrăm datele dumneavoastră cu caracter personal. În acest caz, prelucrarea datelor va fi întemeiată pe consimțământul dumneavoastră. Vom prelucra în principal următoarele date care se referă la dumneavoastră: nume, prenume, adresă de email, număr de telefon, adresă poștală

– Răspuns la solicitările autorităților sau prelucrarea datelor în alte cazuri în care legea ne obligă. Este posibil ca uneori să avem o obligație legală de a comunica datele dumneavoastră către anumite autorități, de a stoca datele dumneavoastră pe o anumită perioadă sau de a vă prelucra într-un alt mod datele. În acest caz, temeiul prelucrării va fi îndeplinirea unei obligații legale ale noastre

Ca regulă, nu vom divulga datele dumneavoastră către alte persoane fizice sau juridice.

2. CÂT VOM PĂSTRA DATELE DUMNEAVOASTRĂ.

Vom stoca datele dumneavoastră în conformitate cu politica noastră de stocare a datelor cu caracter personal, care atribuie o perioadă de stocare în funcție de scopul prelucrării și categoria de date prelucrate. Perioadele respective sunt bazate pe prevederile legale (în special din domeniul protecției datelor cu caracter personal), având în vedere, de asemenea, obligațiile de stocare a unor anumite date, termenele de prescripție aplicabile, practicile recomandate în materie și scopurile activității noastre.

3. DREPTURILE DUMNEAVOASTRĂ ȘI MODUL DE EXERCITARE

Aveți următoarele drepturi:

– Dreptul de acces la date. Aveți dreptul de a obţine accesul la datele privitoare la dumneavoastră pe care le prelucrăm sau le controlăm sau la copii ale acestora; aveți, de asemenea, dreptul de a obţine de la noi informaţii cu privire la natura, prelucrarea şi divulgarea acestor date.

– Dreptul la rectificarea datelor. Aveți dreptul de a obţine rectificarea inexactităţilor datelor privitoare la dumneavoastră pe care le prelucrăm sau le controlăm.

– Dreptul la ştergerea datelor. Aveți dreptul de a obţine de la noi ştergerea datelor privitoare la dumneavoastră pe care le prelucrăm sau le controlăm.

– Dreptul la restricţionarea prelucrării datelor. Aveți dreptul de a restricţiona prelucrarea datelor privitoare la dumneavoastră pe care le prelucrăm sau le controlăm.

– Dreptul de a obiecta. Aveți dreptul de a obiecta la prelucrarea datelor privitoare la dumneavoastră de către noi sau în numele nostru.

– Dreptul la portabilitatea datelor. Aveți dreptul de a obţine transferul către un alt operator al datelor privitoare la dumneavoastră pe care le prelucrăm sau le controlăm.

– Dreptul la retragerea consimţământului. În situaţiile în care prelucrăm datele privitoare la dumneavoastră în temeiul consimţământului dumneavoastră, aveți dreptul de a vă retrage consimţământul; puteți face aceasta în orice moment, cel puţin la fel de uşor cum ne-ați acordat iniţial consimţământul; retragerea consimțământului nu va afecta legalitatea prelucrării datelor privitoare la dumneavoastră pe care am realizat-o înainte de retragere.

– Dreptul de a depune o plângere la autoritatea de supraveghere. Aveți dreptul de a depune o plângere la autoritatea de supraveghere a prelucrării datelor cu caracter personal cu privire la prelucrarea datelor dumneavoastră de către noi sau în numele nostru. În România, această autoritate este Autoritatea Națională de Supraveghere a Prelucrării Datelor cu Caracter Personal (ANSPDCP).

Cum vă puteți exercita drepturile

Pentru a exercita unul sau mai multe dintre aceste drepturi sau pentru a adresa orice întrebare despre oricare dintre aceste drepturi sau orice prevedere din această informare sau despre oricare alte aspecte ale prelucrării datelor privitoare la dumneavoastră de către noi, vă rugăm să utilizați detaliile de contact din secțiunea contact a site-ului eroticmassagevelvet.com .

Proprietarul site-ului eroticmassagevelvet.com ia masuri necesare menite sa protejeze datele tale personale împotriva pierderii, utilizării incorecte, divulgării, modificării, indisponibilității, accesului neautorizat și distrugerii și ia măsurile de precauție rezonabile pentru a proteja confidențialitatea acestor date, inclusiv prin utilizarea unor măsuri organizatorice și tehnice adecvate.

black velvet call now