הסכם בדבר המידע והשימוש באתר eroticmassagevelvet.com

חשוב! זהו הסכם משפטי מחייב. אנא קרא את התנאים וההגבלות לשימוש בהסכם זה בזהירות לפני השימוש באתר זה.

המידע הכלול באתר eroticmassagevelvet.com הוא אינפורמטיבי ונגיש בתום לב, ממקורות שבעל האתר רואה בהם אמינים. קישורים לאתרים אחרים ניתנים אך ורק לצורך הגברת הנגישות למידע, ו- eroticmassagevelvet.com אינו נושא באחריות או אחריות לתוכן אתרים אלה.

הבעלים של eroticmassagevelvet.com שומר לעצמו את הזכות לשנות ולעדכן בכל עת את תוכן אתר זה, כמו גם את תנאי השימוש, ללא כל הודעה מוקדמת. הבעלים של האתר אינו אחראי לטעויות או מחדלים שעלולים להתרחש בניסוח או הצגת חומרים באתר.

משתמשים באתר eroticmassagevelvet.com עשויים להעיר הערות וכל תקשורת אחרת, רשאים להגיש הצעות, שאלות או מידע, אם שפתם מתורבתת, ותוכן התקשורת אינו חוקי, מגונה, מאיים, משמיץ, אינו מפריע לחיים בהם כל דרך פרטית לאחרים, אינה פוגעת בזכויות קניין רוחני, אינה מכילה וירוסים, אינה מציגה קמפיינים לקידום מכירות שאינם קשורים ל- eroticmassagevelvet.com.

אנו שמחים לקבל משוב מלקוחות, שותפים ומשתמשים באתרנו, והערות על נתונים, מאמרים ומידע המתפרסמים אודות השירותים המוצעים יתקבלו בברכה.

לפיכך אנו מעריכים את המשוב שלך אודות האתר והשירותים המוצעים, אך אנו מבקשים שתתייחס למפורש בתגובותיך בנושא זה ולא ישלח אלינו חומרים שלא התבקשו במפורש על ידינו.

אם לבקשתנו, או מיוזמתך, תשלח אלינו הצעות, רעיונות, הערות, פרויקטים, רישומים או מידע אחר, הם ייחשבו ויישארו רכושנו.

הבעלים של האתר אינו מתחייב שהאתר, השרתים שבהם הוא מתארח או הדואר האלקטרוני שנשלח נקיים מוירוסים או רכיבי מחשב אחרים בעלי אופי שעלול להזיק, שהוא אינו מכיל שגיאות, השמטות, פגמים עיכובים או הפרעות בפעולה או בהעברה. , טיפות קו או גורמים דומים אחרים. המשתמש משתמש באתר על אחריותו בלבד, כאשר eroticmassagevelvet.com אינו חף מכל אחריות לכל נזק ישיר או עקיף שנגרם כתוצאה משימוש או גישה אליו / ביקורו באתר או כתוצאה משימוש במידע באתר.

אנשים שישתמשו בכתובת דואר אלקטרוני כוזבת או ישלחו הודעות אלקטרוניות או כל תקשורת אחרת מטעם אדם טבעי או משפטי אחר או מטעם כל גורם אחר, ידווחו לרשויות המוסמכות. הבעלים של אתר eroticmassagevelvet.com אינו לוקח אחריות ולא יהיה אחראי לכל נזק בגין נזקים שנגרמו כתוצאה מהתקשורת כאמור.

במקרה של שליחה או הצגת חומרים / מסמכים הכוללים טקסטים, העתקים, ביקורות וכו ‘, שנוסחו על ידי המשתמשים, זה נחשב שהמשתמש המתאים מבטיח את מקוריותם. המשתמש מתחייב כי יש לו את כל הזכויות על התוכן שהוא מציג או מעביר באתר, בכל דרך שהיא, כך שבעזרת השימוש בתוכן זה הוא לא גורם נזק לשום גורם טבעי או משפטי שלישי.

המידע ו / או המסמכים שתמסור לנו לא יכילו וירוסים, קבצי טרויאנים, קבצי תולעת או תוכנות מחשב אחרות אשר מטרתן לפגוע, ליירט או להפקיע נתונים או מידע מהמערכת ולא תיצור אחריות כלפינו

Eroticmassagevelvet.com שומרת לעצמה את הזכות להשעות, לשנות, להוסיף או למחוק חלקים מתוכנה בכל עת. כמו כן, eroticmassagevelvet.com שומרת לעצמה את הזכות להגביל את הגישה של המשתמשים לחלק מתוכנו או כולו.

הזכויות וההתחייבויות של הצדדים, המוטלות על ידי התנאים וההגבלות הנוכחיים, כמו גם כל ההשפעות המשפטיות שייווצרו על ידי הסכם זה, יפורשו ותוחלטו על ידי החוק הרומני בתוקף. כל סכסוך הנוגע להסכם זה יובא להסדר חביב, ובלבד שהצדדים לא יסכימו תוך 15 יום מיום הודעה על המחלוקת, תחזור השיפוט לבתי המשפט ברומניה שבבעל האתר.

כל ניסיון להונות או כל הונאה (כגון, אך לא מוגבלת ל: גישה לנתוני eroticmassagevelvet.com, שינוי תוכן האתר, ניסיון להשפיע על הביצועים של שרתי eroticmassagevelvet.com) ייענש על פי ההוראות החוקיות הקיימות.

black velvet call now