KİŞİSEL VERİLERİN İŞLENMESİNE İLİŞKİN GENEL BİLGİLER

Bu belgede, erotikmassagevelvet.com sahibinin, kişisel verilerin işlenmesiyle ilgili olarak gerçek kişilerin korunmasına ilişkin Yönetmelik (AB) 2016/679 dahil olmak üzere yürürlükteki yasalara uygun olarak kişisel verileri nasıl işleyip saklayacağını açıklayacağız. bu tür verilerin serbest dolaşımı ve 95/46/CE (GDPR) direktifinin yürürlükten kaldırılması.

Bu belge, konumunuz ne olursa olsun sizinle ilgilidir: müşteri, ortak – gerçek kişi, bir teklifin tedarikçisi veya bizimle başka amaçlarla (örneğin, talepler veya şikayetler için) iletişim kuran kişi, sitemizin basit bir ziyaretçisi vb.

Bu not, aşağıdaki sırayla aşağıdakileri ele alır:

(a) işlediğimiz kişisel veri kategorileri;

(b) bu tür kişisel verileri işleme amaçlarımız;

(c) tedavimizi haklı çıkaran nedenler;

(d) veri iletişiminden sorumlu konular;

e) depolama süresi;

(g) haklarınız ve bunların kullanımına ilişkin bilgiler;

1. VERİ KATEGORİLERİ. KAPSAM. SEBEPLER

Sizinle ilgili kişisel verileri şu amaçlarla işleyebiliriz:

– Hizmetlerimizi sağlayın. Verilerinizi planlama talebinizi almak, mevcut hizmetler hakkında sizi bilgilendirmek, randevu kaydını iletmek veya onaylamak ve herhangi bir nedenle randevuyu iptal etmek için kullanacağız. Bu durumda, sizinle öngörülen sözleşmeyi akdetme ve/veya ifa etme ihtiyacına ilişkin verileri işleyeceğiz. İşlenen veriler adınız, soyadınız, e-posta adresiniz, telefon numaranızdır.

– İsteklerinizi çözün. Verilerinizi, sizinle olan ilişkimizde gönderdiğiniz herhangi bir soruşturma, talep, şikayet veya diğer sorgulara yanıt vermek için kullanacağız. Bu durumda tedavinin temeli, sizinle yapılan sözleşmenin ifası veya duruma göre sizin rızanız olacaktır. Esas olarak adınızı, soyadınızı, iletişim bilgilerinizi (e-posta adresi, telefon numarası) ve gönderme talebinizde yer alan bilgileri kullanacağız.

– Pazarlama amaçlı iletişim. Size ürünlerimiz, hizmetlerimiz ve promosyonlarımız hakkında iletişimler ve teklifler göndermek için (kendi inisiyatifimizle), kişisel verilerinizi işlememiz gerekmektedir. Bu durumda, veri işleme gerçekleşecektir

rızanıza dayalı olacaktır. Sizinle ilgili ağırlıklı olarak aşağıdaki verileri işleyeceğiz: ad, soyad, e-posta adresi, telefon numarası, posta adresi.

– Yetkili makamlardan gelen taleplere veya yasaların gerektirdiği diğer durumlarda veri işlemeye yanıt vermek. Bazen verileri belirli makamlara açıklamak, verileri belirli bir süre saklamak veya başka bir şekilde işlemek için yasal bir yükümlülüğünüz olabilir. Bu durumda işlenmesini gerektiren sebepler hukuki yükümlülüğümüzün yerine getirilmesi olacaktır.

Kural olarak, verilerinizi diğer gerçek veya tüzel kişilere ifşa etmeyeceğiz.

2. VERİLERİNİZİ NE KADAR SÜRE İLE SAKLIYORUZ.

Verilerinizi, işleme amacına ve işlenen veri kategorisine göre bir saklama süresi belirleyen kişisel veri saklama politikamıza uygun olarak saklayacağız. Bu süreler, belirli verilerin veri saklama yükümlülükleri, uygulanabilir zamanaşımı süreleri, konuyla ilgili önerilen uygulamalar ve çalışmamızın amaçları da dikkate alınarak yasal hükümler (özellikle kişisel verilerin korunması alanında) esas alınmaktadır.

3. HAKLARINIZ VE KULLANIMINIZ

Aşağıdaki haklara sahipsiniz:

– Verilere erişim hakkı. İşlediğimiz veya kontrol ettiğimiz verilerinize veya bunların kopyalarına erişim elde etme hakkına sahipsiniz; ayrıca verilerinizin niteliği, işlenmesi ve ifşası hakkında bizden bilgi alma hakkına da sahipsiniz.

– Verileri düzeltme hakkı. İşlediğimiz veya kontrol ettiğimiz verilerinizdeki yanlışlıkları düzeltme hakkına sahipsiniz.

– Verileri silme hakkı. Verilerinizi işleyen veya kontrol eden tarafımızca sildirme hakkına sahipsiniz.

– Verilerin işlenmesini sınırlama hakkı. İşlediğimiz veya kontrol ettiğimiz verilerinizin işlenmesini kısıtlama hakkına sahipsiniz.

– İtiraz etme hakkı. Verilerinizin bizim tarafımızdan veya bizim adımıza işlenmesine itiraz etme hakkına sahipsiniz.

– Veri taşınabilirliği hakkı. İşlediğimiz veya kontrol ettiğimiz verilerinizi başka bir veri operatörüne aktarma hakkına sahipsiniz.

– Rızayı geri çekme hakkı. Verilerinizi rızanız ile işlediğimiz durumlarda, rızanızı geri çekme hakkına sahipsiniz; daha önce izin verdiğiniz kadar kolay bir şekilde istediğiniz zaman yapabilirsiniz; onayınızı geri çekmeniz, geri çekme işleminden önce gerçekleştirdiğimiz veri işlemenin yasallığını etkilemeyecektir.

– Denetleyici makama şikayette bulunma hakkı. hakkınız var

verilerinizin bizim tarafımızdan veya bizim adımıza işlenmesi hakkında kişisel verilerin işlenmesi için bir denetim makamına şikayette bulunun. Romanya’da bu makam, Kişisel Verilerin İşlenmesi için Ulusal Denetleme Kurumu’dur (NSAPDP).

Haklarınızı nasıl kullanabilirsiniz?

Bu haklardan birini veya daha fazlasını kullanmak veya bu haklardan herhangi biri veya bu bilgilerin herhangi bir hükmü veya tarafımızca veri işlemenin herhangi bir yönü hakkında herhangi bir soru sormak için lütfen erotikmassagevelvet.com’un iletişim bölümündeki iletişim bilgilerini kullanın.

Site sahibi eroticmassagevelvet.com kişisel verilerinizi kaybolmaya, kötüye kullanıma, ifşaya, değiştirilmeye, erişilemezliğe, yetkisiz erişime ve imhaya karşı korumak için gerekli önlemleri alır ve bu tür verilerin gizliliğini korumak için organizasyonel ve teknik bilgilerin uygun kullanımı da dahil olmak üzere makul önlemler alır. miktar.

black velvet call now